This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
Språkval
Social media

Kontakt
Adress

Börjes Logistik & Spedition AB

Box 176

SE-38222 Nybro

Besöksadress: Tegelvägen 4, 382 92 Nybro

E-mail

info@borjes.com

Telefon

+46 (0) 481 75 45 00

Fax

+46 (0) 481 75 45 75

Företagsinfo

Org. nr.: 556142-0430

VAT No: SE556142043001

Dokumenterade miljöförbättringar och certifierat ledningssystem

Hållbara transport- och logistiklösningar

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och leva upp till deras förväntningar så långt som det är möjligt. Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av transporttjänster.
Roland Johansson VD Börjes Logistik & Spedition

Vår miljöpolicy

  • Vi ska bedriva vår verksamhet enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.
  • Vi ska sköta våra transportuppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser.
  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemets och företagets prestanda genom att, som minst, sätta kvalitets- och miljömål samt fortlöpande utvärdera verksamheten.
  • Vi ska skydda miljön och arbetar ständigt med att minska bränsleförbrukning i relation till utförda tjänster.
Rekommenderat företag - Börjes Logistik & Spedition
Stora logistikpriset - Börjes Logistik & Spedition
Kalmar Science Park - Börjes Logistik & Spedition
AAA - Börjes Logistik & Spedition
Ecostars - Börjes Logistik & Spedition
SBCERT - ISO 9001 och ISO 14001
Börjes Logistik & Spedition i Nybro