This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
Språkval
Social media

Kontakt
Adress

Börjes Logistik & Spedition AB

Box 176

SE-38222 Nybro

Besöksadress: Tegelvägen 4, 382 92 Nybro

E-mail

info@borjes.com

Telefon

+46 (0) 481 75 45 00

Fax

+46 (0) 481 75 45 75

Företagsinfo

Org. nr.: 556142-0430

VAT No: SE556142043001

Information EU:s svaveldirektiv 2012/33/EU

 

OKTOBER 2014

Information EU:s svaveldirektiv 2012/33/EU

Bestämmelserna om svaveloxidutsläpp från fartyg skärps i början av 2015. Syftet med de nya reglerna är att höja luftkvaliteten, särskilt i kustområden, och att stärka skyddet av den marina miljön.

På kontrollområden för svaveloxidutsläpp på Östersjön, Nordsjön och Nordamerikas havsområde sjunker gränsvärdet för svavelhalten i fartygsbränslen till 0,1 viktprocent den 1 januari 2015.

För att uppfylla de nya kraven om svaveldioxidutsläpp kan fartygen använda lågsvavligt bränsle, installera svavelskrubbers eller övergå till att använda alternativa bränslen, såsom flytande naturgas (LNG).

Vi har sammanställt information om Svaveldirektivet som gäller transporter med Börjes Logistik & Spedition.  

Börjes Logistik & Spedition i Nybro