This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Ledande aktör ADR Klass 1

Vi är specialister på transporter av ADR Klass 1 som är explosiva ämnen och föremål. Dessa transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och transportförberedelserna. Klass1-transporter är sedan länge en av våra kärnkompetenser. Till vårt förfogande har vi ett större antal ADR/EXIII-certifierade specialfordon och egen säkerhetsrådgivare för väg- och sjötrafik.

Alla våra chaufförer har ADR-utbildning och de flesta har även Klass1-certifiering för explosivtransporter. Till detta kommer en gedigen erfarenhet av att planera internationella ADR-transporter, med tillhörande dokument- och tillståndshantering. Börjes Logistik & Spedition lever upp till högt ställda krav på punktlighet, sekretess och säkerhet, vilket gör att vi idag bl a är Europas mest anlitade vägtransportör av explosivt gods.

Säkerhetsrådgivare farligt gods

MSB, Myndigheten för samhällsskydd, ställer krav på att samtliga aktörer som hanterar farligt gods ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare. Med hanterar avses avsänder, lastar, lossar, omlastar eller transporterar. Vår interna och certifierade säkerhetsrådgivare Johan Martinsson arbetar med våra transportuppdrag och med konsultjänster inom väg- och sjöfrakter i samtliga EU-länder.

Säkerhetsrådgivarens ansvar och huvuduppgifter

  • Förebygga olyckor och tillbud
  • Skapa och implementera arbetsrutiner för farligt godshantering
  • Rådgivande
  • Avfatta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
  • Utbilda inom området
  • Säkerställa efterlevnaden av regler och rutiner
  • Skriva årsrapport avseende en verksamhet

Transport farligt avfall

Farligt avfall är samlingsnamnet för avfall som på kort eller lång sikt kan skada djur, människor eller ekosystem om det inte tas hand om på lämpligt sätt. Vi har kompetensen och erfarenheten av transporter i Europa av farligt avfall. Inom området sker löpande skärpt lagstiftning för hantering vilket ställer hårdare krav på företag – Låt oss hjälpa er med era frakter.

Min far grundade Börjes 1947 med visionen att alltid ge kunden ett vänligt och professionellt bemötande.Fortfarande drivs det i samma anda och med samma kundfilosofi som min far deklarerade 1947. Det jag minns bäst är hans ord: ”Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga att du vet bättre än han…när han kommer till dig, är han din gäst.Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst.”

Roland Johansson, Styrelseordförande och ägare
Johan Martinsson
Johan Martinsson

AO Chef ADR/Säk

Telefon: +46 481 75 45 21
Email: johan.martinsson@borjes.com

ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
previous arrow
next arrow