This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Ledande aktör ADR Klass 1

Vi är specialister på transporter av ADR Klass 1 som är explosiva ämnen och föremål. Dessa transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och transportförberedelserna. Klass1-transporter är sedan länge en av våra kärnkompetenser. Till vårt förfogande har vi ett större antal ADR/EXIII-certifierade specialfordon och egen säkerhetsrådgivare för väg- och sjötrafik.

Alla våra chaufförer har ADR-utbildning och de flesta har även Klass1-certifiering för explosivtransporter. Till detta kommer en gedigen erfarenhet av att planera internationella ADR-transporter, med tillhörande dokument- och tillståndshantering. Börjes Logistik & Spedition lever upp till högt ställda krav på punktlighet, sekretess och säkerhet, vilket gör att vi idag bl a är Europas mest anlitade vägtransportör av explosivt gods.

Johan Martinsson
Johan Martinsson

AO Chef ADR/Säk

Telefon: +46 481 75 45 21
Email: johan.martinsson@borjes.com

ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
previous arrow
next arrow