This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Säkerhetsrådgivare farligt gods

MSB, Myndigheten för samhällsskydd, ställer krav på att samtliga aktörer som hanterar farligt gods ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare. Med hanterar avses avsänder, lastar, lossar, omlastar eller transporterar. Våra interna och certifierade säkerhetsrådgivare Johan Martinsson och Mathias Linde arbetar med våra transportuppdrag och med konsultjänster inom väg- och sjöfrakter i samtliga EU-länder. Mathias Linde är certifierad utbildare och håller i kurser inom ADR och tilläggsutbildning för ADR klass 1.

Säkerhetsrådgivarens ansvar och huvuduppgifter

  • Förebygga olyckor och tillbud
  • Skapa och implementera arbetsrutiner för farligt godshantering
  • Rådgivande
  • Avfatta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
  • Utbilda inom området
  • Säkerställa efterlevnaden av regler och rutiner
  • Skriva årsrapport avseende en verksamhet
Johan Martinsson
Johan Martinsson

AO Chef ADR/Säk

Telefon: +46 481 75 45 21
Email: johan.martinsson@borjes.com

ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
ADR farligt gods
previous arrow
next arrow