This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Börjes Miljötransporter AB

Börjes Miljötransporter AB har ett 60-tal anställda som sysselsätter ett 40-tal fordon. Vi utför transporter inom renhållning, avfall, grus och leveranser med kranbilar med GDL Transport AB som huvudman. Börjes Miljötransporter AB är ett systerbolag till Börjes Logistik & Spedition och flera resurser så som administration, personaladministration, samordnas inom gruppen.

Exempel på transporter är

  • Bygg- och industriavfall
  • Återvinning (FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
  • Containers
  • Farligt avfall
  • Hushållssopor
  • Vinterväghållning
  • Kranbilar
  • Grusbilar
Matthias Romin
Matthias Romin

Driftchef

Telefon: +46734747489
Email: matthias.romin@borjes.com