This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Grön nyinvestering

Publicerad 20 april 2022
Vi kör på RME

Vårt nyaste tillskott till fordonsflottan för Börjes Miljötransporter kör på RME. RME är en förkortning på rapsmetylester och kallas ofta Biodiesel. Bränslet består av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid och har en betydligt mindre påverkan på miljön jämfört med fossila bränslen. Bla så minskas utsläppet av koldioxid med 65% jämfört med vanlig diesel och partikelutsläppet reduceras med ca 50%.