This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Nu kommer nya NSAB 2015

Publicerad 13 april 2022

Slopad skiljedom och förtydligande om 3PL/4PL

NSAB 2000 (Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser) trädde i kraft 1 juni 1998. Den reglerar formen för speditören och uppdragsgivarens skyldigheter och rättigheter. Från 1 januari 2016 träder de uppdaterade villkoren i kraft i NSAB 2015. 

Några av förändringarna är att skiljemannen vid tvister har ersatts med allmän domstol. Vidare har speditörens uppdrag ramats in tydligare bla vid uppdrag inom 3PL och 4PL

Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund (Silf), genomför en endagarskurs i nya NSAB den 3/12. 

NSAB 2015 kommer under hösten att publiceras i vår dokumentsamling på webbsidan.