This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Till ansvarig för inköp av transport- och logistiktjänster

Publicerad 20 november 2023

Den tyska vägskatten (Maut) höjs f r om 1 december 2023
Som ni redan säkert känner till, och som vi tidigare har aviserat, kommer den tyska vägskatten (Mauten) att höjas från och med 1 december 2023. Höjningen är presenterad som en CO2 skatt och har som syfte att skynda på omställningen i transportsektorn till att bli mer fossilfri.
Höjningen kommuniceras via ordinarie kontaktkanaler inom kort.

EU:s Emission Trade System (ETS) f r om 1 jan 2024
Från och med 1 jan 2024 påverkas även sjötrafiken i EU av ETS. Det är ett regelverk som tidigare har varit undantaget för sjötrafik, och som precis som höjningen av den tyska vägskatten, har som syfte att skynda på omställningen till en mer fossilfri drift. Exakt hur stor kostnadsökningen blir för rederierna beror på hur långt man har kommit i användandet av klimatsmarta drivmedel. Se det här som en heads-up om att färjekostnaderna kommer att gå upp något. När vi vet mer exakt kommer vi att kommunicera det via vår ordinarie kontaktkanal.
Om ni har frågor eller funderingar runt det här – prata med er ordinarie kontakt hos oss.
Vänliga hälsningar,
Börjes Logistik & Spedition AB