This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Tillsammans gör vi skillnad

Publicerad 11 november 2022

”Vi ligger i framkant när det handlar om att anamma och utveckla klimatsmarta logistiklösningar. Vi vill bli en förebild i branschen! Tillsammans med våra kunder skapar vi samarbeten som är hållbara, energieffektiva, tillförlitliga och säkra.”

Magnus Krantz, VD

Minskad miljöpåverkan genom hela logistikkedjan

Som stor transportör och inköpare av transporter vill vi vara betydande i utvecklingen av hållbara och gröna logistiklösningar. Vi har kommit långt och tar hela tiden stadiga steg framåt – men tillsammans med våra kunder kan vi komma ännu längre!

Sto Scandinavia AB, en framstående leverantör av byggnadsmaterial, är en av de kunder som vi har ett innovativt och klimatsmart samarbete med. De ska minska sin verksamhets totala koldioxidutsläpp med 50 % till och med år 2025. Tillsammans med Sto har vi hittat en transport- och logistiklösning som ger maximal klimatnytta och samtidigt matchar de högt uppsatta målsättningarna.

Största möjliga klimatnytta

Det är positivt att det finns flera klimatsmarta och konkurrenskraftiga drivmedel som kan, helt eller delvis, ersätta de fossila. Detta gynnar innovation, prisnivå, tillgänglighet och kundnytta. Tillsammans med våra kunder kan vi skapa transportlösningar som är hållbara, energieffektiva, tillförlitliga och säkra. Hos oss pågår kontinuerliga satsningar för att frambringa största möjliga klimatnytta.