This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Vägskatt Belgien

Publicerad 13 april 2022

Belgien inför vägskatt from 1 April 16

Från och med den 1 April 2016 inför Belgien en statlig beskattning av transporter som utförs med fordon som har en totalvikt över 3,5 ton. Vägskatten åläggs berörda fordon och fordonskombinationer som använder det Belgiska vägnätet där körd sträcka registreras med en satellitbaserad spårningsenhet, en så kallad OBU ( On Board Unit).

Belgiska myndigheter vill med den nya skatten verka för en minskad belastning på vägnätet och generera inkomster för att kunna skapa en bättre infrasktruktur.

Vägskatten i Belgien medför tyvärr ökade kostnader för transporter via och inom landet. Kostnaderna ligger utanför vår kontroll att påverka och vi blir foljaktligen tvungna att kompesera för de höjda transportkostnaderna.