This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Vi tar ansvar för vårt avtryck – läs om vårt hållbarhetslöfte

Publicerad 12 mars 2024

Inom den bransch vi verkar är vi medvetna om det stora inflytande vi har på samhället och miljön. Hållbarhet har därför blivit en viktig del i vårt vardagliga arbete där vi tar ansvar och ser till att ha förutsättningarna för att kunna göra smarta hållbara val. Genom vår hållbarhetsresa har vi tagit fram ett hållbarhetslöfte där vi har valt ut fem globala mål som vi kommer att arbeta aktivt med framöver. Detta arbete kommer att se kontinuerligt och på olika sätt. På sidan ”Vårt hållbarhetslöfte” återfinns hållbarhetslöftet i sin helhet tillsammans med kontaktuppgifter till våra dedikerade hållbarhetsstrateger.