This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Viktig information gällande vår gränsöverskridande trafik

Publicerad 28 april 2022

På grund av en ökad smittspridning av Covid-19 har Sverige sedan 8 mars uppgraderats och tillhör nu ett s k högriskland.

Det här kommer att få konsekvenser för vår gränsöverskridande trafik på grund av omfattande restriktioner som i sin tur gör att våra chaufförer blir begränsade i sin rörlighet mellan olika länder.

Det här innebär också ökade kostnader som ligger utom vår kontroll och som vi inte kan påverka.

Med anledning av detta inför vi from 8 mars ett tidsbegränsat Coronatillägg på 195 kr/sändning.

Det är svårt att bedöma hur stora störningarna blir men vi vill på det här sättet förvarna er om att det kan bli förseningar i trafiken.

Vi gör allt vad vi kan för att minimera e v störningar och vi kommer att informera er löpande i de fall det här får en negativ påverkan på just Era transporter.

Frågor runt det här besvaras av din kontaktperson hos oss.

Magnus Krantz, VD