This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Säkerhet i transportkedjan

Transportsäkerhet handlar om att du som kund ska kunna få dina varor och gods hela vägen till slutdestinationen utan skador, svinn eller stöld.

Som en välrenommerad Europatransportör med lång historik och ledande inom bla transport av ADR Klass 1 (Explosiva varor) på väg, är säkerheten högt upp vår på agenda. Den är något om dagligen genomsyrar våra handlingar i alla led. Vår interna säkerhetsrådgivare leder arbetet med att utbilda, informera och följa upp verksamheten. Oberoende revisioner görs av verksamheten för att kvalitetssäkra och finna förbättringsområden.

Exempel på hur vi arbetar med att säkra era transporter

  • Erbjuder förarbunden trafik där chauffören är med hela vägen
  • Planerar transporterna för att minimera antalet omlastningar och mellanlagringar där riskerna är större
  • Använder modern teknik för att i realtid positionera och spåra våra fordon samt för larm, lås och personsäkerhet
  • Rapporterar tillbud via vårt avvikelsesystem för att verkställa korrigerande åtgärder
  • Gör systematiska riskbedömningar där det behövs för att tex fastställa lämplig färdväg och parkering
  • Bistår våra kunder med kompetens inom förpackningar och emballage för att skydda och säkra ert gods
  • Utfärdar korrekta dokument för att undvika förseningar och mellanlagring vid tex gränspassager
  • Erbjuder via vårt försäkringsbolag försäkring för gods för att minimera konsekvenserna av en skada

”Som kund kan du känna en trygghet med att vi alltid sätter säkerheten främst vid transport av ert gods. Modern teknik och förarbundna transporter gör att vi alltid har fullständig kontroll på vart godset befinner sig genom hela transporten. Hög service och kvalité med fokus på säkerhet är vad som utmärker oss från konkurrenterna.”

Johan Martinsson, Säkerhetsrådgivare