Utvalda globala mål som vi arbetar med

The Global Goals For Sustainable Development
 • Vi är alla olika och olika är bra!
 • Vi ska alltid verka för att det finns en sund balans mellan familj-arbete-fritid.
 • Hälsa, säkerhet, trygghet och flexibilitet är styrande ledord i våra verksamheter.
 • Vi vill få våra kunder att göra medvetna klimatsmarta val.
 • Vi vill skapa förutsättningar för effektivare logistikkedjor.
 • Vi vill pensionera friska medarbetare!
 • Vi ska kommunicera vårt hållbarhetslöfte till alla våra intressenter.
 • Vi ska verka för att öka exponeringen av vårt hållbarhetsarbete i sociala medier.
 • Vi ska också verka för att, tillsammans med våra kunder, kommunicera vårt gemensamma hållbarhetsarbete.
 • Vi vill vara engagerade i de samhällen vi verkar i och vara aktiva i vårt samhällskontrakt.
 • Vi ska därför ha minst 1 socialt engagemang per år och samhälle.
 • Vi ska så långt det är möjligt bidra till att vårtnärområde är en attraktiv plats att bo och leva på.
 • Vi ska främja nytänkande och välkomna ny teknik som är värdeskapande för våra företag & medarbetare.
 • Lyfta upp och berätta om de goda förslag, tankar och idéer som finns i våra verksamheter
 • Vi ska vara visionärer i branschen och våga.

Våra hållbarhetsstrateger

Har du en fråga eller fundering kring vårt hållbarhetsarbete? Kontakta våra hållbarhetsstrateger via kontaktuppgifterna nedan.

Josef Slättman

Emotion Logistics

Telefon: +46 73 528 39 49
Email: josef.slattman@emotionlogistics.com

Briceida Ramirez

Börjes Logistik & Spedition

Telefon: 0481 36 61 80
Email: briceida.ramirez@borjes.com