This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Börjes Miljötransporter AB

Börjes Miljötransporter AB har ett 50-tal anställda som sysselsätter ett 30-tal fordon. Vi utför transporter inom renhållning och avfall med GDL Transport AB som huvudman. Börjes Miljötransporter AB är ett systerbolag till Börjes Logistik & Spedition och flera resurser så som administration, personaladministration, samordnas inom gruppen.

Exempel på transporter är

  • Bygg- och industriavfall
  • Återvinning (FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
  • Containers
  • Farligt avfall
  • Hushållssopor
  • Vinterväghållning