This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Styrelse / VD

Styrelsemedlemmarna och deras arbete fyller en mycket viktig funktion, för Börjes Logistik & Spedition, eftersom det är i styrelsen som den långsiktiga riktningen för företaget pekas ut. Fyra gånger per år träffas man för formella styrelsemöten, under vilka strategiska beslut fattas i viktiga frågor rörande bl a miljö, tjänster, teknik och marknad. För att kunna vara ett flexibelt företag krävs förutom de formella styrelsemötena ett aktivt engagemang från styrelsen i de förändringar som fortlöpande pågår.

Roland Johansson
Roland Johansson

Ordförande

Direktnr: +46 481 75 45 20
Mobilnr: +46 70 848 83 79
roland.johansson@borjes.com

Magnus Krantz
Magnus Krantz

VD

Direktnr: +46 481 75 45 28
Mobilnr: +46 70 976 40 98
magnus.krantz@borjes.com

Christine Johansson
Christine Johansson

Ledamot

Direktnr: +46 481 75 45 34
Mobilnr: +46 70 976 41 41
christine.johansson@borjes.com

Thomas Carlzon
Thomas Carlzon

Ledamot

Mobilnr: +46 76 555 77 07

Josefine Johansson
Josefine Johansson

Ledamot

Direktnr: +46 481 75 45 42
Mobilnr: +46 73 837 51 81
josefine.johansson@borjes.com

Ulf Åberg
Ulf Åberg

Ledamot

Våra kontor

Så här hittar du till oss