This site requieres JavaScript but your browser settings does not allow this. Please activate JavaScripts and try again.
MENY

Europatransporter med service

Vi arbetar med en stor del egna moderna fordon och har utöver detta ett omfattande kontaktnät vilket lägger grunden för vår roll som speditör. Genom våra samarbetspartners i hela Europa hjälper vi er att finna lämpligast möjliga transportmedel för ert gods med vår egen flotta som trygghet.

Företaget har genom mångårig erfarenhet bundit starka, personliga band till våra kvalitetsmedvetna fasta transportörer och samarbetspartners. Genom dessa kan vi hålla en nära kontakt och arbeta för att informationsflödet under transporten ska vara klanderfritt. Ni ska kunna vara säkra på att godset lastas och lossas på utsatt tid.

Börjes Logistik & Spedition AB jobbar kontinuerligt för att alla transporter ska utföras enligt uppsatta branschnormer som gällande regelverk för kör- och vilotider, NSAB (Nordiskt Speditionsförbunds Allmänna Bestämmelser) och MiLoG (Mindestlohngesetz). Med duktig och erfaren personal på kontoret såväl som i lastbilarna kan vi på bästa sätt hjälpa er att planera och genomföra effektiva transporter i Europa såväl som globala uppdrag. Våra engagerade trafikledare i Sverige och Tyskland ser till att hitta den bästa transportlösningen för ditt gods.

Min far grundade Börjes 1947 med visionen att alltid ge kunden ett vänligt och professionellt bemötande.Fortfarande drivs det i samma anda och med samma kundfilosofi som min far deklarerade 1947. Det jag minns bäst är hans ord: ”Kunden är inte en person, som du skall imponera på eller övertyga att du vet bättre än han… när han kommer till dig, är han din gäst. Behandla honom som du skulle vilja bli behandlad, när du är gäst.”

Roland Johansson, Styrelseordförande och ägare
Ulf Skånberg
Ulf Skånberg

Export

Telefon: +46 481 36 69 63
Email: skanberg@borjes.com

Anders Lindborg
Anders Lindborg

Import / Export / Spedition / Offert

Telefon: +46 481 36 69 58
Email: lindborg@borjes.com

Jarno Honkonen
Jarno Honkonen

Import

Telefon: +46 481 75 45 83
Email: jarno@borjes.com